Instalace a konfigurace systému

Systém AVITO B2B eshop má velké možnosti rozšíření a konfigurace (více než 1000 konfiguračních direktiv). Instalace systému je první implementační fází, ve které se systém instaluje na server, nastavuje a připravuje pro další fáze - integrace s ERPdovývojem potřebných funkcionalit.

Pojďme se podívat na jednotlivé kroky této fáze:

Příprava serveru

Nejdříve připravíme server a na něm aplikační hostingy. Samotná aplikace k provozu vyžaduje celou řadu služeb.

Aby bylo možné aplikaci plnohodnotně servisovat a rozvíjet, jsou zapotřebí celkem 3 instalace systému: produkční, testovací a vývojová. V rámci přípravy serveru tedy vznikají celkem 3 instalace systému, které využívají celou řadu služeb - od databází, přes různé podpůrné služby jako schedulery a workery až po samotný webový server.

K čemu slouží jednotlivé instalace?

  • Produkční verze - je dostupná vašim zákazníkům a slouží pro ostrý provoz. Zde je vždy instalována otestovaná a stabilní verze systému.
  • Testovací verze - je dostupná interně pro vybraný okruh osob od zadavatele a pro vývojový tým. Slouží pro otestování nových funkcionalit.
  • Vývojová verze - je dostupná jen pro vývojáře, kteří na ní vyvíjí všechny potřebné funkce. Vývojových instalací může být víc verzí.

Instalace je možná na různé typy serverových platforem:

  • Sdílený hosting - aplikace běží na serveru spolu s dalšími klienty, dochází tak ke sdílení výpočetního výkonu serveru
  • Klasický server - veškerý výpočetní výkon je k dispozici jen pro jednoho klienta. Doporučujeme toto řešení od 500 objednávek denně.
  • Cloud - jedná se o instalaci do virtuálních serverů, které jsou automaticky instalovány. Jejich výhodou je možnost měnit výpočetní výkon serverů a výrazné zvýšení dostupnosti i bezpečnosti celého systému. V této variantě je možnost připravit záložní server s menším výkonem a prostřednictvím load balanceru hlídat výkon a funkčnost primárního serveru. Load balancer v případě potíží zajistí přepnutí na záložní server během několika milisekund.

Instalace systému a jeho modulů

V rámci instalace je potřeba nahrát aplikaci a její moduly na server. Pro to se využívá balíčkovací systém, který instaluje jen otestované verze dle potřebných závislostí mezi jednotlivými moduly. Některé moduly a funkčnosti vyžadují napojení na interní služby serveru, ale také na doplňkové registrace u externích služeb, se kterými pak komunikují přes API rozhraní - např. ověřování DIČ, mapové služby, platební brány a další. Instalace probíhá do všech 3 prostředí.

Systém je v této fázi naplněn předpřipravenými demo daty.

Nastavení požadovaných funkčností

Instalací vzniká funkční prototyp systému, který odpovídá požadavkům klienta. Dále je třeba systém nastavit, což zahrnuje jak zapnutí již připravených funkcionalit, tak nastavení požadovaného vzhledu. V této fázi je systém funkčně hotový na 80 %. Zbylých 20 % jsou oborová specifika. Jejich vývoj a následná implementace do systému ale nebrání tomu, aby klient začal plnil prototyp daty a začal testovat dostupné funkčnosti.

Systém AVITO B2B eshop je dodáván s připraveným vzhledem ve stylu WINDOWS METRO 10, který lze barevně modifikovat. V rámci konfigurace je tedy možné nastavit jak barvy, tak například i písma a vzhled jednotlivých částí systému.

Příprava a plnění dat

Nyní je možné zadavatele zaškolit a předat mu přístupy do systému. Jelikož systém obsahuje demo data, slouží tato instalace primárně pro vizuální kontrolu již hotových funkcí s možností začít administrovat data, která se neintegrují (nesynchronizují s ERP) se systémem.

Zaujalo vás naše řešení?

Pak budeme rádi, když nás kontaktujete přes náš poptávkový formulář. Ozveme se zpět nejpozději během druhého pracovního dne.

Chci nezávaznou konzultaci