Implementační studie

Jedná se specializovanou projektovou dokumentaci. Vzhledem k tomu, že celou realizační fázi projektu nazýváme implementace, je vhodnější než uvádět pojem "projektová dokumentace" spíše "implementační studie". Účelem tohoto dokumentu je technický popis toho, jak má být zvolený systém nasazen. Jde o technickou formu zadání, kterou se následně řídí jednotliví členové týmu. Tento dokument se musí v průběhu projektu aktualizovat. Implementační studii je možné použít jako dokumentaci projektu, která se obvykle předává na konci spolu s dílem. Obsah tohoto dokumentu odpovídá vždy rozsahu projektu.

Jelikož obsah tohoto dokumentu podléhá obchodnímu tajemství společnosti AVITO, nebudeme rozepisovat obsah podrobně jako v dalších článcích.

Oblasti, které obvykle dokument řeší:

 • Základní popis projektu - cíle, členové, odpovědnosti.
 • Popis architektury - popis jednotlivých částí systému a ERP, jak spolu komunikují a jakou hrají roli.
 • Procesy - popis základních procesů, které systém zabezpečuje po jednotlivých krocích.
 • Úpravy na míru - seznam nutných úprav v podobě technické specifikace.
 • Drátěný model a vizualizace - vizuální, někdy i grafické ztvárnění, nejednoznačných částí systému.
 • Funkce systému a jejich nastavení - popis funkčností systému, které budou zapnuty a jejich nastavení.
 • Požadovaná součinnost - požadovaná součinnost ze strany zadavatele.
 • Harmonogram - popis jednotlivých fází projetku.
 • Testovací scénáře - základní popis způsobu otestování projektu před jeho spuštením.
 • Postup spuštění projektu - délku trvání a postup, který se provádí při spuštění projektu do ostrého provozu.
 • a další dle potřeby.

Máte-li zájem o nahlédnutí do vzorové projektové dokumentace, kontaktujte náš obchodní tým.

Nevíte, kde začít?

Jsme skutečným partnerem, který vám pomůže již při tvorbě zadání stejně jako při následném získávání konkurenčních výhod v ecommerce.

Ozvěte se nám, rádi se s Vámi nad vašim projektem sejdeme a vymyslíme nejlepší řešení.

Zdeněk Boháček, CEO @ Avito

Tak se nám ozvěte

logo AGROBIOlogo HANDLOPEXlogo GARMINlogo O2logo SCOTTlogo MORAVIAlogo SINCLAIR
logo společnosti AVITOx