Implementační studie

Jedná se specializovanou projektovou dokumentaci. Vzhledem k tomu, že celou realizační fázi projektu nazýváme implementace, je vhodnější než uvádět pojem "projektová dokumentace" spíše "implementační studie". Účelem tohoto dokumentu je technický popis toho, jak má být zvolený systém nasazen. Jde o technickou formu zadání, kterou se následně řídí jednotliví členové týmu. Tento dokument se musí v průběhu projektu aktualizovat. Implementační studii je možné použít jako dokumentaci projektu, která se obvykle předává na konci spolu s dílem. Obsah tohoto dokumentu odpovídá vždy rozsahu projektu.

Jelikož obsah tohoto dokumentu podléhá obchodnímu tajemství společnosti AVITO, nebudeme rozepisovat obsah podrobně jako v dalších článcích.

Oblasti, které může dokument řešit:

 • Základní popis projektu - cíle, členové, odpovědnosti.
 • Popis architektury - popis jednotlivých částí systému a ERP, jak spolu komunikují a jakou hrají roli.
 • Procesy - popis základních procesů, které systém zabezpečuje po jednotlivých krocích.
 • Úpravy na míru - seznam nutných úprav v podobě technické specifikace.
 • Drátěný model a vizualizace - vizuální, někdy i grafické ztvárnění, nejednoznačných částí systému.
 • Funkce systému a jejich nastavení - popis funkčností systému, které budou zapnuty a jejich nastavení.
 • Požadovaná součinnost - požadovaná součinnost ze strany zadavatele.
 • Harmonogram - popis jednotlivých fází projetku.
 • Testovací scénáře - základní popis způsobu otestování projektu před jeho spuštením.
 • Postup spuštění projektu - délku trvání a postup, který se provádí při spuštění projektu do ostrého provozu.
 • a další dle potřeby.

Máte-li zájem o nahlédnutí do vzorové projektové dokumentace, kontaktujte náš obchodní tým.

Zaujalo vás naše řešení?

Pak budeme rádi, když nás kontaktujete přes náš poptávkový formulář. Ozveme se zpět nejpozději během druhého pracovního dne.

Chci nezávaznou konzultaci